• NL
Bel ons op: 0612978222

Algemene voorwaardenArtikel 1 Begripsbepalingen/ definities
1.1 123 Parking is aanbieder van parkeerfaciliteiten bij Schiphol, gevestigd op de Van Cleeffkade 15 te Aalsmeer.
1.2 Reiziger: de natuurlijke persoon die bij 123 Parking een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteiten.
1.3 Parkeerperiode: de periode dat het voertuig van de reiziger zich op ons terrein bevindt, ingaand op datum en tijd dat het voertuig door de reiziger bij ons geparkeerd is tot dag en tijd dat de reiziger weer van ons terrein verlaten heeft.

Artikel 2 De Parkeerfaciliteiten
2.1 De reiziger kan een reservering voor een parkeerplaats bij 123 Parking maken via internet of telefonisch. In deze reservering dient te worden aangegeven: de exacte parkeerperiode (vertrek- en aankomstdatum), de vertrek- en aankomsttijd alsmede het vluchtnummer en het merk, type en kenteken van het voertuig. Tevens relevant is een telefoonnummer en een e-mailadres.
2.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen.
2.3 123 Parking beschouwt het als haar recht om reserveringen te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 Reservering
3.1 De reiziger kan tot twaalf uur voor de aankomsttijd op de parkeerfaciliteit, een reservering maken.
3.2 Om misverstanden te voorkomen dient U zorgvuldig de tijd te melden van terugkomst. Indien U dit niet doet, staan wij tevergeefs op u te wachten! De extra kosten hiervoor moeten wij aan U doorberekenen en bedragen € 25,00 per extra rit! Vanzelfsprekend geldt dit niet voor vertragingen!

Artikel 4 Betaling
4.1 De reiziger dient bij terugkomst op vertrekhal Schiphol, ofwel na de reis, de kosten van de totale parkeerperiode bij een chauffeur van 123 Parking te voldoen. De betaling geschiedt via PIN betaling.
4.2 De reiziger kan tevens bij boeking het totale bedrag op onze bankrekening voldoen. Indien de betaling bij aankomst op de parkeerfaciliteit niet is bijgeschreven op onze rekening, dient het totale bedrag alsnog per pin voldaan te worden aan 123 Parking.
4.3 De zakelijke reiziger kan op verzoek en na goedkeuring door onze administratie een maandelijkse factuur krijgen van de parkeerkosten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
4.4 Mocht de reiziger na betaling een factuur wensen, dient dit bij de reservering worden aangegeven.

Artikel 5 Wijziging
5.1 123 Parking beschouwt het als haar recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging zal niet worden verwerkt bij eerder gemaakte reserveringen.
5.2 Wijzigingen met betrekking tot de door de reiziger gemaakte reservering kunnen telefonisch worden doorgegeven.

Artikel 6 Annulering
Gratis annuleren kan tot 6 uur voor vertrek. Voor annuleringen binnen 6 uur voor vertrek rekenen wij €15,00 administratiekosten.

Artikel 7 Parkeren
De reiziger dient het voertuig te parkeren op aanwijzingen van ons personeel.

Artikel 8 Privacy
123 Parking werkt met moralistische standaarden en waardeert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden daarom in geen enkel geval verstrekt aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 123 Parking
9.1 Het parkeren door de reiziger op ons terrein, geschiedt op eigen risico van de reiziger. Hierop zijn geen uitzonderingen.
9.2 Parking BV sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/schade of inbraak uit.
9.3 Indien wij Uw bagage helpen in-, en uitladen, dient U zich ervan bewust te zijn, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan of door Uw persoonlijke eigendommen.

Artikel 10 Slotbepaling
10.1 123 Parking is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
10.3 Ieder recht van de reiziger op vergoeding van schade komt te vervallen wanneer het reclameren hiervan niet binnen uiterlijk 1 uur na afloop van de parkeertijd aan het einde van de parkeerperiode bij 123 Parking is gemeld.

 

De voordelen  • Goedkoop parkeren met bagage hulpservice.
  • Achteraf betalen met pin.
  • Geen verplichte sleutelafgifte. Indien gewenst wel mogelijk.
  • 24u per dag, 7 dagen per week shuttleservice naar Schiphol en de Passenger terminal Amsterdam.
  • Legaal parkeren direct bij Schiphol Amsterdam Airport. (Extra beveiligd!)
 
Webdesign: Loeqmedia